HGM281/2017
ID intern unic:  370054
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 281
din  03.05.2017
cu privire la împrospătarea grîului alimentar
din rezervele materiale de stat
Publicat : 05.05.2017 în Monitorul Oficial Nr. 144-148     art Nr : 356
    MODIFICAT
   
HG760 din 27.09.17, MO352-355/29.09.17 art.866    În temeiul art.8 din Legea nr. 589-XIII din 22 septembrie 1995 privind rezervele materiale de stat şi de mobilizare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr. 11-12, art. 114), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se autorizează Agenţia Rezerve Materiale să elibereze din rezervele materiale de stat, în vederea împrospătării cu decalaj în timp, 30420,5 tone de grîu alimentar agenţilor economici, în bază de contract, cu prezentarea unei garanţii bancare sau financiare, în forma şi în modul stabilite de Codul civil al Republicii Moldova.
    2. Se pune în sarcina Agenţiei Rezerve Materiale aprobarea Regulamentului cu privire la distribuirea grîului alimentar din rezervele de stat în vederea împrospătării cu decalaj în timp şi identificarea, în baza acestuia, a agenţilor economici – beneficiari finali de grîu alimentar.
    3. Restituirea grîului alimentar eliberat din rezervele materiale de stat se va efectua din roada anului curent, în acelaşi volum şi de aceeaşi calitate, pînă la 1 decembrie 2017.
    [Pct.3 modificat prin HG760 din 27.09.17, MO352-355/29.09.17 art.866]
    4. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Agenţiei Rezerve Materiale.

    PRIM-MINISTRU                                                          Pavel FILIP

    Nr. 281. Chişinău, 3 mai 2017.