DPO143/2017
ID intern unic:  370101
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 143
din  21.04.2017
privind conferirea „Ordinului Republicii” Universității
de Stat de Educație Fizică și Sport
Publicat : 28.04.2017 în Monitorul Oficial Nr. 134-143     art Nr : 226
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - În semn de profundă recunoștință a meritelor deosebite în dezvoltarea şi promovarea culturii fizice şi sportului, contribuţie substanțială la pregătirea specialiştilor de înaltă calificare și activitate metodico-ştiinţifică prodigioasă, Universității de Stat de Educație Fizică și Sport i se conferă „Ordinul Republicii”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                                    Igor DODON

    Nr. 143-VIII. Chişinău, 21 aprilie 2017.