HGC242/2017
ID intern unic:  370110
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 242
din  26.04.2017
cu privire la modificarea punctului 1 din
Hotărîrea Guvernului nr. 165 din 9 martie 2010
Publicat : 28.04.2017 în Monitorul Oficial Nr. 134-143     art Nr : 321
    În conformitate cu prevederile articolului 12 din Legea salarizării  nr. 847-XV din 14 februarie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 50-52, art. 336), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Punctul 1 din Hotărîrea Guvernului nr. 165 din 9 martie 2010 „Cu privire la cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 35, art. 219), cu modificările și completările ulterioare, va avea următorul cuprins:
    „1. Începînd cu 1 mai 2017, cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real (la întreprinderi, organizații, instituții cu autonomie financiară, indiferent de tipul de proprietate și forma de organizare juridică, în continuare – unități) se stabilește în mărime de 14,09 lei pe oră, sau 2380 de lei pe lună, calculat pentru un program complet de lucru în medie de 169 de ore pe lună.”

    PRIM-MINISTRU                                                   Pavel FILIP
    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                 Octavian Calmîc
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                                      Stela Grigoraş

    Nr. 242. Chişinău, 26 aprilie 2017.