DCIMCCC26-11/1-22/03/2017
ID intern unic:  370155
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
COMISIA INTERDEPARTAMENTALĂ PENTRU MAŞINILE DE CASĂ ŞI CONTROL
DECIZIE Nr. 26-11/1-22/03
din  28.04.2017
D E C I Z I E
Publicat : 12.05.2017 în Monitorul Oficial Nr. 149-154     art Nr : 868
    Examinând chestiunile de pe ordinea de zi, Comisia
decide:
    1. Litera h) din anexa nr.1 la Decizia Comisiei interdepartamentale pentru maşinile de casă şi control nr. 26-11/2-22/01-2014 din 3 februarie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 35-41, art. 256), după cuvântul „pasivă” se completează cu sintagma „ , SD card, posibilitate de conectare a modemului GPRS”.
    2. Serviciul Fiscal de Stat va asigura publicarea în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi pe pagina web www.sfs.md a Registrului unic al maşinilor de casă şi control (anexă), în vigoare, situaţia din 28 aprilie 2017.

    PREȘEDINTELE COMISIEI,
    VICEMINISTRUL FINANȚELOR                                         Iuri CICIBABA

    Nr. 26-11/1-22/03-2017. Chişinău, 28 aprilie 2017.


    registru