OSFSC63/2017
ID intern unic:  370156
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
SERVICIUL FISCAL DE STAT
ORDIN Nr. 63
din  28.04.2017
cu privire la modificarea unor acte normative
Publicat : 12.05.2017 în Monitorul Oficial Nr. 149-154     art Nr : 869     Data intrarii in vigoare : 12.05.2017
    În temeiul art.133 alin.(2) pct.4) şi 34) și art.136 din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, ediție specială) și al prevederilor Ordinului Ministerului Finanțelor nr.50 din 15 martie 2017,
ORDON:
    1. Ordinul IFPS nr. 693 din 26 decembrie 2007 privind particularitățile administrării prevederilor art.901 alin. (34) din Codul fiscal (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 1-4, art.4) se modifică după cum urmează:
    – în punctul 4 din Recomandările metodologice privind particularitățile administrării prevederilor art. 901 alin. (34) din Codul fiscal (anexa nr. 1 la ordin), cifra „5%” se substituie cu cifra „7%”;
    – în Aviz (anexa nr. 2 la ordin) cifra „5%” se substituie cu cifra „7%”.
    2. Ordinul SFS nr. 13 din 4 aprilie 2017 cu privire la modul de eliberare a formularelor tipizate de documente primare cu regim special (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 119-126, art. 815) se modifică după cum urmează:
    – în Regulamentul privind eliberarea formularelor tipizate de documente primare cu regim special (anexă la ordin) se exclud:
    a) în pct. 1 sintagma „și/sau în bază de patentă de întreprinzător”; 
    b) în pct. 3 sintagma „și titularii de patentă”.
    3. Direcţia generală metodologia impozitelor și taxelor va aduce prezentul ordin la cunoştinţa tuturor subdiviziunilor autonome şi teritoriale și va asigura publicarea ordinului în Monitorul Oficial al Republicii Moldova
    4. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    DIRECTORUL SERVICIULUI
    FISCAL DE STAT                                                        Serghei PUŞCUŢA

    Nr. 63. Chişinău, 28 aprilie 2017.