DPO160/2017
ID intern unic:  370181
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 160
din  05.05.2017
privind conferirea „Ordinului Republicii”
Publicat : 19.05.2017 în Monitorul Oficial Nr. 155-161     art Nr : 267
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - În semn de înaltă recunoaștere și apreciere a meritelor deosebite față de stat, pentru contribuție substanțială la consolidarea mișcării veteranilor, activitate intensă în educarea tinerei generații în spiritul patriotismului și cu prilejul aniversării a 72-a de la victoria asupra fascismului în Marele Război pentru Apărarea Patriei din anii 1941-1945, se conferă „Ordinul Republicii” următorilor veterani:
    ANTONOVA Nina             PARULI Gheorghi
    DARABAN Grigore            PEATENCO Valentina
    FILANDIN Vladimir            RUDEAGHIN Petru
    GLADCOV Pavel                RVACIOV Vasilii
    ILIEȘ Sava                           SUHORUCOV Ivan
    LATUS Pavel                       VOIȚEHOVICI Vladimir
    MURA Andrei                      ZAVADENCO Alexandr.
    PANCIȘCHINA Evghenia

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                         Igor DODON

    Nr. 160-VIII. Chişinău, 5 mai 2017.