DPO173/2017
ID intern unic:  370190
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 173
din  12.05.2017
privind numirea în funcție a unor președinți
ai instanțelor judecătorești
Publicat : 19.05.2017 în Monitorul Oficial Nr. 155-161     art Nr : 276
    În temeiul art. 116 alin. (3) și (5) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 16 alin. (3) din Legea cu privire la organizarea judecătorească,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Se numesc în funcție, pe un termen de patru ani, următorii:
    MACAR Mihail        -    președinte al Judecătoriei Hîncești
    OSOIANU Sergiu    -    președinte al Judecătoriei Strășeni
    SUCIU Veaceslav    -    președinte al Judecătoriei Criuleni.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                Igor DODON

    Nr. 173-VIII. Chişinău, 12 mai 2017.