DCCA9/65/2017
ID intern unic:  370272
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
CONSILIUL COORDONATOR AL AUDIOVIZUALULUI
DECIZIE Nr. 9/65
din  12.05.2017
cu privire la examinarea unor cereri de cesiune
Publicat : 19.05.2017 în Monitorul Oficial Nr. 155-161     art Nr : 926
    I. Printr-o scrisoare f/nr. din 12 aprilie 2017, „INFORUSTIC” SRL, în calitate de fondatoare a postului de radio cu difuzarea serviciului de programe pe cale radioelectrică terestră (radiodifuziune) „Plus FM”, și A.O. „Media-Grup MERIDIAN” au solicitat Consiliului Coordonator al Audiovizualului cesiunea frecvenței: 100,2 MHz – Sîngerei, de la „INFORUSTIC” SRL către A.O. „Media-Grup MERIDIAN”, pentru postul de radio cu difuzarea serviciului de programe pe cale radioelectrică terestră (radiodifuziune) „Eco FM”.
Cedentul garantează punerea la dispoziția cesionarului a echipamentului și a utilajului tehnic necesare difuzării serviciului de programe, iar cesionarul își asumă toate obligațiunile ce decurg din licența de emisie.
    II. Printr-o scrisoare f/nr. din 11 mai 2017, „General Media Group Corp.” SRL, în calitate de fondatoare a postului TV cu difuzarea serviciului de programe pe cale radioelectrică terestră (televiziune) și prin Multiplexul A „Canal 2”, și „Telestar Media” SRL au solicitat Consiliului Coordonator al Audiovizualului cesiunea Licenței de emisie seria AC nr. 000088 din 25.09.2014, pe Rețeaua de Stat nr. II, canalele în baza contractului cu Î.S. „Radiocomunicații”: 1 – Cahul, 27 – Edineț, 25 – Trifești (Rezina), 31 – Mîndreștii Noi (Sîngerei), 11 – Strășeni, 7 – Ungheni, 12 – Soroca, 8 – Vadul lui Vodă (mun. Chișinău), 7 – Hîncești, de la „General Media Group Corp.” SRL către „Telestar Media” SRL, cu eliberarea licenței de emisie pentru postul TV cu difuzarea serviciului de programe pe cale radioelectrică terestră (televiziune) și Multiplexul A „Canal 2”.
Cedentul garantează punerea la dispoziția cesionarului a echipamentului și a utilajului tehnic necesare difuzării serviciului de programe, iar cesionarul își asumă toate obligațiile ce decurg din licența de emisie.
    III.  Printr-o scrisoare f/nr. din 11 mai 2017, „General Media Group Corp.” SRL, în calitate de fondatoare a postului TV cu difuzarea serviciului de programe pe cale radioelectrică terestră (televiziune) și prin Multiplexul A „Canal 3”, și „Telestar Media” SRL au solicitat Consiliului Coordonator al Audiovizualului cesiunea Licenței de emisie seria AC nr. 000087 din 07.05.2015, pe canalele: 47 – Hîncești, P.A.R. –  25,0 dBW; 57 – Edineț, P.A.R. – 25,5 dBW; 56 – Cahul, P.A.R. – 24,2 dBW; 45 – Căușeni, P.A.R. – 25,5 dBW; 60 – Telenești, P.A.R. – 25,5 dBW; 42 – Orhei, P.A.R. – 25,0 dBW; 45 – Chișinău, P.A.R. –  30,0 dBW; 35 – Ștefan Vodă, P.A.R. – 13,0 dBW; 52 – Călărași, P.A.R. –  26,0 dBW; 37 – Rîșcani, P.A.R. – 35,1 dBW; 55 – Japca, P.A.R. – 35,0 dBW; 55 – Comrat, P.A.R. –  22,5 dBW; 45 – Anenii Noi, P.A.R. – 25,0 dBW; 41 – Vulcănești, P.A.R. – 25,3 dBW; 52 – Bălți, P.A.R. –  35,0 dBW și 9 – Cimișlia, P.A.R. – 13,0 dBW, de la „General Media Group Corp.” SRL către „Telestar Media” SRL, cu eliberarea licenței de emisie pentru postul TV cu difuzarea serviciului de programe pe cale radioelectrică terestră (televiziune) și Multiplexul A  „Canal 3”.
    Cedentul garantează punerea la dispoziția cesionarului a echipamentului și a utilajului tehnic necesare difuzării serviciului de programe, iar cesionarul își asumă toate obligațiunile ce decurg din licența de emisie.
    În conformitate cu prevederile art. 23, 26, 27 și 39-41 din Codul audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006, ale Statutului CCA, ale art. 18, 19, 25, 28 din Regulamentul cu privire la procedura și condițiile de eliberare a licențelor de emisie și a autorizațiilor de retransmisie, aprobat prin Hotărîrea nr. 433-XVI din 28.12.2006 a Parlamentului Republicii Moldova, și a actelor prezentate de către întreprinderile nominalizate, Consiliul Coordonator al Audiovizualului
DECIDE:
     1. A admite cererea de cesiune f/nr. din 12 aprilie 2017 a frecvenței: 100,2 MHz – Sîngerei, de la „INFORUSTIC” SRL către A.O. „Media-Grup MERIDIAN”, pentru postul de radio cu difuzarea serviciului de programe pe cale radioelectrică terestră (radiodifuziune) „Eco FM” (PRO – (7) – D. CIOCAN, O. BARBĂLATĂ, Iu. COLESNIC, A. COZMA, N. DAMASCHIN, C. DUCA, și D. VICOL).
     1.1. A aproba Concepția generală a serviciului de programe pentru postul de radio „Eco FM” (PRO – (7) – D. CIOCAN, O. BARBĂLATĂ, Iu. COLESNIC, A. COZMA, N. DAMASCHIN, C. DUCA și D. VICOL), după cum urmează:
    B. Formatul de principiu și structura serviciului de programe
    B.1. Formatul de principiu: Tematic, cu precizarea domeniului: Protecția mediului           
    B.2. Structura programelor după sursa de proveniență (total ore de emisie săptămînală – 168) 
    Programe (emisiuni) autohtone:                           96,2 %
    Realizate nemijlocit de titularul de licență:                  96,2 %
    Realizate de producători independenți din
    Republica Moldova:                                                 0 %
    Preluate (provenite) de la un alt radiodifuzor
    din Republica Moldova                                            0 %   
    (cu nominalizarea denumirii serviciului de programe):              
    Programe (emisiuni, filme) provenite
    (preluate, achiziționate, retransmise) din
    emisia altor radiodifuzori ce nu se află sub
    jurisdicția Republicii
Moldova:                              0 %
    (cu nominalizarea denumirii serviciului de programe):
     B.3. Opere europene:                                            84 %
     B.4. Structura serviciului de programe pe tipuri de programe/emisiuni
    – Programe informative și analitice:                             24,79 %
    – Programe educaționale și culturale:                          17,25 %
    – Filme (artistice, documentare, animație):                   0 %
    – Muzică (în cazul posturilor TV – clipuri muzicale):    0 %
    – Alte tipuri de programe:                                           54,16 %
    – Publicitate, teleshopping, sponsorizare:                    1,90 %
    – Promo:                                                                    1,90 %
     1.2. A reperfecta Condițiile la Licența de emisie seria AC nr. 000077 din 29.04.2015, eliberată A.O. „Media-Grup MERIDIAN” pentru postul de radio „Eco FM”, prin includerea frecvenței 100,2 MHz – Sîngerei (PRO – (7) – D. CIOCAN, O. BARBĂLATĂ, Iu. COLESNIC, A. COZMA, N. DAMASCHIN, C. DUCA și D. VICOL).
    2. A admite cererea de cesionare f/nr. din 11 mai 2017 a Licenței de emisie seria AC nr. 000088 din 25.09.2014, pe Rețeaua de Stat nr. II pe canalele în baza contractului cu Î.S. „Radiocomunicații”: 1 – Cahul, 27 – Edineț, 25 – Trifești (Rezina), 31 – Mîndreștii Noi (Sîngerei), 11 – Strășeni, 7 – Ungheni, 12 – Soroca, 8 – Vadul lui Vodă (mun. Chișinău), 7 – Hîncești, de la „General Media Group Corp.” SRL către „Telestar Media” SRL, cu eliberarea licenței de emisie pentru postul de televiziune cu difuzarea serviciului de programe pe cale radioelectrică terestră (televiziune) și prin Multiplexul A  „Canal 2” (PRO – (7) – D. CIOCAN, O. BARBĂLATĂ, Iu. COLESNIC, A. COZMA, N. DAMASCHIN, C. DUCA și D. VICOL).
    2.1. A aproba Concepția generală a serviciului de programe pentru postul de televiziune „Canal 2” (PRO – (7) – D. CIOCAN, O. BARBĂLATĂ, Iu. COLESNIC, A. COZMA, N. DAMASCHIN, C. DUCA și D. VICOL), după cum urmează:
    B. Formatul de principiu și structura serviciului de programe
    B.1. Formatul de principiu: Generalist
    B.2. Structura programelor după sursa de proveniență (total ore de emisie săptămînală – 168)
    Programe (emisiuni) autohtone:                                   51,64 %
    Realizate nemijlocit de titularul de licență:                     51,64 %
    Realizate de producători independenți din
    Republica Moldova:                                                    0 %
    Preluate (provenite) de la un alt radiodifuzor
    din Republica Moldova                                                0 %
    (cu nominalizarea denumirii serviciului de programe):
    Programe (emisiuni, filme) provenite
    (preluate, achiziționate, retransmise) din
    emisia altor radiodifuzori ce nu se află sub
    jurisdicția Republicii
Moldova:                                32,36 %
    (cu nominalizarea denumirii serviciului de programe): Filme procurate de la cele mai renumite studiouri din lume.
    B.3. Opere europene:                                               51,64 %
    B.4. Structura serviciului de programe pe tipuri de programe/emisiuni
    – Programe informative și analitice:                                21,72 %
    – Programe educaționale și culturale:                              12,58 %
    – Filme (artistice, documentare, animație):                      48,57 %
    – Muzică (în cazul posturilor TV – clipuri muzicale):        0 %
    – Alte tipuri de programe:                                              1,13 %
    – Publicitate, teleshopping, sponsorizare:                        15 %
    – Promo:                                                                       1 %
    3. A admite cererea de cesionare f/nr. din 11 mai 2017 a Licenței de emisie seria AC nr. 000087 din 07.05.2015, pe canalele: 47 – Hîncești, P.A.R. –  25,0 dBW; 57 – Edineț, P.A.R. – 25,5 dBW; 56 – Cahul, P.A.R. – 24,2 dBW; 45 – Căușeni, P.A.R. – 25,5 dBW; 60 – Telenești, P.A.R. – 25,5 dBW; 42 – Orhei, P.A.R. – 25,0 dBW; 45 – Chișinău, P.A.R. –  30,0 dBW; 35 – Ștefan Vodă, P.A.R. – 13,0 dBW; 52 – Călărași, P.A.R. –  26,0 dBW; 37 – Rîșcani, P.A.R. – 35,1 dBW; 55 – Japca, P.A.R. – 35,0 dBW; 55 – Comrat, P.A.R. –  22,5 dBW; 45 – Anenii Noi, P.A.R. – 25,0 dBW; 41 – Vulcănești, P.A.R. – 25,3 dBW; 52 – Bălți, P.A.R. –  35,0 dBW și 9 – Cimișlia, P.A.R. – 13,0 dBW, de la „General Media Group Corp.” SRL către „Telestar Media” SRL, cu eliberarea licenței de emisie pentru postul de televiziune cu difuzarea serviciului de programe pe cale radioelectrică terestră (televiziune) și prin Multiplexul A  „Canal 3” (PRO – (7) – D. CIOCAN, O. BARBĂLATĂ, Iu. COLESNIC, A. COZMA, N. DAMASCHIN, C. DUCA și D. VICOL).
    3.1. A aproba Concepția generală a serviciului de programe pentru postul de televiziune „Canal 3” (PRO – (7) – D. CIOCAN, O. BARBĂLATĂ, Iu. COLESNIC, A. COZMA, N. DAMASCHIN, C. DUCA și D. VICOL), după cum urmează:
    B. Formatul de principiu și structura serviciului de programe
    B.1. Formatul de principiu: Generalist
    B.2. Structura programelor după sursa de proveniență (total ore de emisie săptămînală – 168)
    Programe (emisiuni) autohtone:                                        30,21 %
    Realizate nemijlocit de titularul de licență:                          30,21 %
    Realizate de producători independenți din
    Republica Moldova:                                                        0 %
    Preluate (provenite) de la un alt radiodifuzor
    din Republica Moldova                                                    0 %       
    (cu nominalizarea denumirii serviciului de programe):                          
    Programe (emisiuni, filme) provenite
     (preluate, achiziționate, retransmise) din emisia
    altor radiodifuzori ce nu se află sub jurisdicția
    Republicii
Moldova:                                                     53,79 %
    (cu nominalizarea denumirii serviciului de programe): Filme procurate de la cele mai renumite studiouri din lume.
      B.3. Opere europene:                                                  30,21 %
      B.4. Structura serviciului de programe pe tipuri de programe/emisiuni
    – Programe informative și analitice:                                   24,31 %
    – Programe educaționale și culturale:                                 20,04 %
    – Filme (artistice, documentare, animație):                         30,18 %
    – Muzică (în cazul posturilor TV – clipuri muzicale):           0 %
    – Alte tipuri de programe:                                                  9,47 %
    – Publicitate, teleshopping, sponsorizare:                            15 %
    – Promo:                                                                            1 %
    4. Licențele de emisie seria AC nr. 000718 din 19.12.2016, seria AC nr. 000088 din 25.09.2014 și seria AC nr. 000087 din 07.05.2015 sînt declarate nevalabile.
    5. Pentru reperfectarea licențelor de emisie, A.O. „Media-Grup MERIDIAN” va achita o taxă în valoare de 325 de lei, iar „Telestar Media” SRL – o taxă în valoare de 650 de lei.
     6. Modificările respective vor fi introduse în Registrul de licențiere.
     7. Datele bancare privind achitarea taxei pentru reperfectarea licenței de emisie:
    Consiliul Coordonator al Audiovizualului
    Chișinău, str. Vlaicu Pîrcălab nr. 46
    c/f: 1006601004024
    Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat
    Codul IBAN: MD95TRPAAA142310A00348AA
    Taxa pentru reperfectarea licenței de emisie constituie 325 de lei.
    8. Controlul asupra executării prezentei decizii îl exercită Direcția licențiere și autorizare și Serviciul economie, finanțe și evidență contabilă.
    9. Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și pe pagina web a CCA.

    PREŞEDINTELE
    CONSILIULUI COORDONATOR
    AL AUDIOVIZUALULUI                                            Dinu CIOCAN

    Nr. 9/65. Chişinău, 12 mai 2017.