DPO182/2017
ID intern unic:  370326
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 182
din  16.05.2017
privind conferirea de distincții de stat
membrilor Formației „SunStroke Project”
Publicat : 26.05.2017 în Monitorul Oficial Nr. 162-170     art Nr : 285
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru activitate de creaţie prodigioasă, succese obţinute la Concursul Internaţional de Cîntec „Eurovision-2017” şi contribuţie substanțială la promovarea unei imagini favorabile Republicii Moldova peste hotare, se conferă:
„Ordinul de Onoare”
    domnului
    Serghei IALOVIȚCHII    -    artist-vocalist
    domnului
    Anton RAGOZA              -    artist-instrumentist
    domnului
    Serghei STEPANOV        -    artist-instrumentist;
Medalia „Meritul Civic”
    domnului
    Dmitrii SERGHEEV          -    impresar-producător.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                      Igor DODON

    Nr.182-VIII. Chişinău, 16 mai 2017.