DPO191/2017
ID intern unic:  370334
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 191
din  20.05.2017
privind numirea doamnei Zinaida TALPALARU
în funcția de judecător la Judecătoria Chișinău
Publicat : 26.05.2017 în Monitorul Oficial Nr. 162-170     art Nr : 293
    În temeiul art. 116 alin. (2) și alin. (5) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 20 alin. (4) din Legea cu privire la statutul judecătorului,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Doamna Zinaida TALPALARU se numeşte, prin transfer, în funcția de judecător la Judecătoria Chișinău.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                       Igor DODON

    Nr.191-VIII. Chişinău, 20 mai 2017.