DPO193/2017
ID intern unic:  370336
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 193
din  20.05.2017
privind numirea în funcție a unor judecători
Publicat : 26.05.2017 în Monitorul Oficial Nr. 162-170     art Nr : 295
    În temeiul art. 116 alin. (2) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 11 alin. (1) din Legea cu privire la statutul judecătorului,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Se numesc în funcția de judecător, pe un termen de cinci ani, următorii:
    BOLOGAN Angela          -    la Judecătoria Criuleni
    BOTNARU Cristina          -    la Judecătoria Soroca
    CHERDIVARA Dumitru   -    la Judecătoria Cimișlia
    DOROFTEI Natalia          -    la Judecătoria Hîncești
    HILOTII Polina                 -    la Judecătoria Edineț
    PÎSLARIUC Vitalie           -    la Judecătoria Orhei
    RAILEAN Victoria            -    la Judecătoria Căușeni
    VOLCOVSCHI Ion          -    la Judecătoria Cimișlia.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                         Igor DODON

    Nr.193-VIII. Chişinău, 20 mai 2017.