HGO331/2017
ID intern unic:  370453
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 331
din  25.05.2017
pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind modificarea
Legii nr.1417-XIII din 17 decembrie 1997 pentru punerea
în aplicare a titlului III al Codului fiscal
Publicat : 02.06.2017 în Monitorul Oficial Nr. 171-180     art Nr : 416
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă și se prezintă Parlamentului Avizul la proiectul de lege privind modificarea Legii nr.1417-XIII din 17 decembrie 1997 pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal.

    PRIM-MINISTRU                                                     Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                     Octavian Armaşu
    Ministrul justiţiei                                                        Vladimir Cebotari

    Nr. 331. Chişinău, 25 mai 2017.