DPO207/2017
ID intern unic:  370592
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 207
din  04.06.2017
privind conferirea „Ordinului Republicii”
domnului Ivan OSTAFICIUC
Publicat : 16.06.2017 în Monitorul Oficial Nr. 190-200     art Nr : 322
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - În semn de înaltă apreciere a muncii îndelungate şi prodigioase în organele administraţiei publice, pentru contribuţie la promovarea transformărilor social-economice şi activitate organizatorică intensă, domnului Ivan OSTAFICIUC, primar al orașului Cupcini, raionul Edineț, i se conferă „Ordinul Republicii”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                     Igor DODON

    Nr. 207-VIII. Chişinău, 4 iunie 2017.