DPO215/2017
ID intern unic:  370598
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 215
din  10.06.2017
privind conferirea Ordinului „Credință Patriei”
clasa I Departamentului Poliției de Frontieră
Publicat : 16.06.2017 în Monitorul Oficial Nr. 190-200     art Nr : 328
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - În semn de înaltă apreciere a meritelor deosebite în asigurarea securității frontierei de stat, pentru contribuție la combaterea migraţiei ilegale şi a criminalităţii transfrontaliere și pentru cooperare intensă cu organizațiile internaționale, Departamentului Poliției de Frontieră al Ministerului Afacerilor Interne i se conferă Ordinul „Credință Patriei” clasa I.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                             Igor DODON

    Nr. 215-VIII. Chişinău, 10 iunie 2017.