DPO220/2017
ID intern unic:  370644
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 220
din  18.06.2017
privind conferirea de distincţii de stat
unui grup de lucrători medicali
Publicat : 23.06.2017 în Monitorul Oficial Nr. 201-213     art Nr : 339
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru muncă îndelungată și prodigioasă în domeniul ocrotirii sănătății, contribuție la perfecționarea procesului curativ-profilactic și înalt profesionalism, se conferă:
Ordinul „Gloria Muncii” următorilor:
    MANEA Vladimir       -   medic la Institutul de Medicină Urgentă
    MASTAK Dumitru      -   șef al Centrului Municipal de Dializă, Chișinău
    TCACI Eleonora         -   vicedirector al Centrului Național de Asistență
                                            Medicală Urgentă Prespitalicească
    VETRILĂ Viorel         -   director interimar al Spitalului Clinic de Traumatologie
                                            și  Ortopedie,  Chișinău;
Medalia  „Meritul Civic” următorilor:
    AVĂDĂNII Radu       -    medic la Spitalul Clinic Municipal „Sfînta Treime”,
                                             Chișinău
    BUGA Iulia                 -    asistentă medicală la Spitalul Clinic Republican
    CAUȘ Zinaida             -    asistentă medicală superioară la Spitalul Republican
                                             al Asociației Curativ-Sanatoriale și de Recuperare a
                                             Cancelariei de Stat
    COJUHARI Victor      -    medic la Spitalul Raional Rîbnița
    MUTRUC Pavel          -    medic la Spitalul Clinic Municipal Bălți
    TANURCOV Vasilii    -    medic la Spitalul Raional Ceadîr-Lunga;
Medalia „Nicolae Testemițanu” următorilor:
    ANTOCI Lilian            -    șef de secție la Institutul Oncologic
    GORELCO Tatiana      -   șef de secție la Institutul Mamei și  Copilului
    MOLDOVAN Ina        -   șef de secție la Spitalul Clinic Militar Central
    SIRIC Ala                     -   vicedirector al Centrului Repu-blican de Reabilitare
                                              pentru Copii
    SOLONARI Rodica      -   șef de secție la Centrul Farmaceutic Universitar
                                             „Vasile  Procopișin”
    URECHE Svetlana         -   medic la Institutul de Cardiologie;
Titlul onorific „Om Emerit” următorilor:
     ANDREEV Vasilii         -  profesor-consultant la Universitatea de Stat de
                                              Medicină și Farmacie „Nicolae  Testemițanu”
     VASILACHE Galina     -  șef de secție la Centrul Național de Transfuzie
                                              a Sîngelui.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                                Igor DODON

    Nr. 220-VIII. Chişinău, 18 iunie 2017.