DPO226/2017
ID intern unic:  370646
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 226
din  19.06.2017
privind conferirea „Ordinului de Onoare”
domnului Mátyás SZILÁGYI
Publicat : 23.06.2017 în Monitorul Oficial Nr. 201-213     art Nr : 341
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - În semn de profundă gratitudine pentru contribuția substanțială la dezvoltarea și consolidarea relațiilor de prietenie și colaborare moldo-maghiare, domnului Mátyás SZILÁGYI, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Ungariei în Republica Moldova, i se conferă „Ordinul de Onoare”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                              Igor DODON

    Nr. 226-VIII. Chişinău, 19 iunie 2017.