HGM452/2017
ID intern unic:  370673
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 452
din  20.06.2017
cu privire la aprobarea Programului
privind repartizarea mijloacelor fondului rutier
pentru drumurile publice naționale pe anul 2017
Publicat : 23.06.2017 în Monitorul Oficial Nr. 201-213     art Nr : 536
    MODIFICAT
    HG72 din 23.01.18, MO27-32/26.01.18 art.82    În conformitate cu prevederile art.1 alin. (21) din Legea fondului rutier nr. 720-XIII din 2 februarie 1996 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 247-251, art. 753), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Programul privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru drumurile publice naționale pe anul 2017 (se anexează).
    2. Finanțarea lucrărilor preconizate în Programul privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru drumurile publice naționale pe anul 2017 se va efectua din contul mijloacelor fondului rutier, pe măsura acumulării lor, conform prevederilor art. 2 alin. (4) din Legea fondului rutier nr. 720-XIII din 2 februarie 1996.
    3. Achizițiile necesare pentru realizarea Programului nominalizat se vor efectua conform prevederilor legale.

    PRIM-MINISTRU                                                     Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                    Octavian Armaşu

    Nr. 452. Chişinău, 20 iunie 2017.


    program
    [Program în redacția HG72 din 23.01.18, MO27-32/26.01.18 art.82]

   
anexa nr.1
    [Anexa nr.1 în redacția HG72 din 23.01.18, MO27-32/26.01.18 art.82]

   
anexa nr.2
    [Anexa nr.2 în redacția HG72 din 23.01.18, MO27-32/26.01.18 art.82]