OMFC90/2017
ID intern unic:  370676
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 90
din  14.06.2017
privind completarea Ordinului ministrului finanţelor
nr.158 din 23 decembrie 2016 „Cu privire la modul de achitare
şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul
trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2017”
Publicat : 23.06.2017 în Monitorul Oficial Nr. 201-213     art Nr : 1167     Data intrarii in vigoare : 14.06.2017
    În scopul ajustării modului de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional la modificările introduse în Clasificaţia bugetară şi unele acte legislative şi normative care au intrat în vigoare începând cu anul 2017,
ORDON:
    În Ordinul ministrului finanțelor nr.158 din 23 decembrie 2016 „Cu privire la modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2017” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 478-490/2226) cu modificările și completările ulterioare, se operează următoarele modificări şi completări.
    1. În Capitolul 3 „Principalele modificări în administrarea veniturilor bugetelor componente ale bugetului public național în anul 2017”:
    1.1. La punctul 3.3 codul ECO 114535 va avea următorul conținut:
    „ - cod ECO 114535 - Plăți pentru poluarea mediului în limitele/cu depășirea normativelor stabilite.”
    2. În Capitolul 6 „Încasările la bugetele locale”, punctele 6.11 și 6.12 se exclud.
    3. În Anexa nr.2 „Clasificatorul codurilor economice de încasări ale bugetelor raionale, bugetelor municipale Chișinău și Bălți, bugetului central al UTA Găgăuzia și bugetelor locale”:
    3.1. Se exclud următoarele poziții:

Amenzi aplicate de subdiviziunile Inspectoratului General al Poliției pentru încălcarea traficului rutier constatate cu ajutorul mijloacelor foto-video, încasate în bugetul local de nivelul II

 
143241
 
SFS

Amenzi aplicate de subdiviziunile Inspectoratului General al Poliției pentru încălcarea traficului rutier constatate cu ajutorul mijloacelor foto-video, încasate în bugetul local de nivelul I

 
143242
 
SFS

     4. În anexa nr.4 „Codurile IBAN pentru virarea amenzilor pentru încălcarea traficului rutier”, coloana 3 se exclude și anexa se expune în următoarea redacție:
Denumirea organelor fiscale

Codurile IBAN
pentru virarea la bugetele locale de nivelul II 

Amenzi aplicate de secţiile de supraveghere şi control a traficului rutier
(cod ECO 143220)

1
2

Direcția generală administrare fiscală pe mun.Chişinău

MD71TRGDAK14322001000000

Direcția deservire fiscală pe mun.Bălţi

MD22TRGDAA14322003000000

Direcția deservire fiscală pe raionul Anenii Noi

MD30TRGDAV14322010010000

Direcția deservire fiscală pe raionul Basarabeasca

MD05TRGDBJ14322012010000

Direcția deservire fiscală pe raionul Briceni

MD72TRGDAX14322014010000

Direcția deservire fiscală pe raionul Cahul

MD23TRGDAH14322017010000

Direcția deservire fiscală pe raionul Călăraşi

MD83TRGDBH14322025010000

Direcția deservire fiscală pe raionul Cantemir

MD15TRGDAP14322021010000

Direcția deservire fiscală pe raionul Căuşeni

MD57TRGDAF14322027010000

Direcția deservire fiscală pe raionul Cimişlia

MD49TRGDAZ14322029010000

Direcția deservire fiscală pe U.T.A Găgăuzia

MD26TRGDAG14322096010000

Direcția deservire fiscală pe raionul Dubăsari

MD34TRGDBK14322038100000

Direcția deservire fiscală pe raionul Criuleni

MD72TRGDAS14322031010000

Direcția deservire fiscală pe raionul Donduşeni

MD18TRGDAW14322034010000

Direcția deservire fiscală pe raionul Drochia

MD43TRGDBE14322036010000

Direcția deservire fiscală pe raionul Edineţ

MD37TRGDAB14322041010000

Direcția deservire fiscală pe raionul Făleşti

MD80TRGDAL14322043010000

Direcția deservire fiscală pe raionul Floreşti

MD05TRGDBF14322045010000

Direcția deservire fiscală pe raionul Glodeni

MD48TRGDAM14322048010000

Direcția deservire fiscală pe raionul Hinceşti

MD91TRGDAE14322053010000

Direcția deservire fiscală pe raionul Ialoveni

MD60TRGDAT14322055010000

Direcția deservire fiscală pe raionul Leova

MD61TRGDBA14322057010000

Direcția deservire fiscală pe raionul Nisporeni

MD06TRGDBI14322060010000

Direcția deservire fiscală pe raionul Ocniţa

MD24TRGDAY14322062010000

Direcția deservire fiscală pe raionul Orhei

MD75TRGDAC14322064010000

Direcția deservire fiscală pe raionul Rezina

MD70TRGDBB14322067010000

Direcția deservire fiscală pe raionul Rîşcani

MD86TRGDAN14322071010000

Direcția deservire fiscală pe raionul Sîngerei

MD57TRGDAO14322074010000

Direcția deservire fiscală pe raionul Şoldaneşti

MD70TRGDBC14322083010000

Direcția deservire fiscală pe raionul Soroca

MD04TRGDAI14322078010000

Direcția deservire fiscală pe raionul Ştefan-Vodă

MD66TRGDBG14322085010000

Direcția deservire fiscală pe raionul Străşeni

MD95TRGDAU14322080010000

Direcția deservire fiscală pe raionul Taraclia

MD63TRGDAJ14322087010000

Direcția deservire fiscală pe raionul Teleneşti

MD85TRGDBD14322089010000

Direcția deservire fiscală pe raionul Ungheni

MD57TRGDAD14322092010000

    5. Anexa nr.6 „Clasificatorul codurilor economice de încasări ale fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală” se completează cu următoarea poziție:

Amenzi contravenționale aplicate de către Serviciul Fiscal de Stat încasate în fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală

 
143325
 
SFS

    6. Prezentul ordin intră în vigoare la data semnării și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    MINISTRUL FINANȚELOR                           Octavian ARMAŞU

    Nr. 90. Chişinău, 14 iunie 2017.


    anexa nr.2

    anexa nr.4

    anexa nr.6