OSVC230/2017
ID intern unic:  370677
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
SERVICIUL VAMAL
ORDIN Nr. 230
din  16.06.2017
cu privire la completarea anexei nr. 11
la Ordinul Serviciului Vamal nr.346-O din 24.12.2009
„Cu privire la aprobarea Normelor tehnice privind
imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei
vamale în detaliu”
Publicat : 23.06.2017 în Monitorul Oficial Nr. 201-213     art Nr : 1168     Data intrarii in vigoare : 23.06.2017
    Întru asigurarea aplicării uniforme a legislaţiei vamale în vigoare şi în temeiul prevederilor art.12 alin. (1), art. 83 din Codul vamal al Republicii Moldova nr.1149-XIV din 20.07.2000 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 1 ianuarie 2007), cu modificările şi completările ulterioare, secțiunea 9 din Regulamentul de aplicare a destinaţiilor vamale prevăzute de Codul vamal al Republicii Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1140 din 02.11.2005, precum şi în temeiul pct.7,8 din Regulamentul Serviciului Vamal, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.4 din 2 ianuarie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.3-5, art.15), cu modificările şi completările ulterioare,
ORDON:
    1. Anexa nr.11 „Codurile procedurilor vamale” la Normele tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu, aprobate prin Ordinul Serviciului Vamal nr.346-O din 24.12.2009, se completează cu codul procedurilor vamale, după cum urmează:
48

Import anticipat în cadrul regimului de perfecționare pasivă

4871

Introducere de mărfuri de înlocuire (import anticipat) în cadrul regimului vamal ”perfecționare pasivă”, anterior plasate în regimul vamal ”antrepozit vamal”.


    2. Direcţia dezvoltare şi securitate informaţională şi Î.S. “Vamservinform” vor opera completările corespunzătoare în Sistemul Informaţional “Asycuda World”.
    3. Şefii birourilor vamale vor aduce la cunoştinţa brokerilor vamali şi a declaranţilor în nume propriu prevederile prezentului ordin.
    4. Responsabilitatea pentru executarea prezentului ordin se pune în sarcina şefilor birourilor vamale.
    5. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina Departamentului venituri şi control vamal.
    6. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    DIRECTORUL GENERAL
    AL SERVICIULUI VAMAL                                       Vitalie VRABIE

    Nr. 230-O. Chişinău, 16 iunie 2017.