OBNS45/2017
ID intern unic:  370678
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
BIROUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ
ORDIN Nr. 45
din  19.06.2017
cu privire la aprobarea formularului
Procesului-verbal cu privire la contravenție
și a Instrucțiunii cu privire la contravențiile
constatate de Biroul Național de Statistică

Publicat : 23.06.2017 în Monitorul Oficial Nr. 201-2013     art Nr : 1169
    În vederea executării prevederilor art.330 și 419 ale Codului contravențional al Republicii Moldova nr.218 din 24.10.2008 și în conformitate cu art.27 al Legii nr.412 din 09.12.2004 cu privire la statistica oficială,
ORDON:
    1. Se aprobă formularul Procesului-verbal cu privire la contravenție, întocmit în conformitate cu prevederile art.443 al Codului contravențional al Republicii Moldova, conform anexei nr.1.
    2. Se aprobă Instrucțiunea cu privire la contravențiile constatate de Biroul Național de Statistică, conform anexei nr.2.
    3. Se pune în sarcina Î.S. Editura de Imprimate „Statistica” (dl V. Pavlov) tipărirea formularului ”Procesul-verbal cu privire la contravenție”, care constituie formulare tipizate cu serie și număr de strictă evidentă și a registrelor (anexele nr.1–6 din Instrucțiune).
    4. Direcția financiar-economică și evidenţă contabilă (dl M. Gospodarenco) va asigura alocarea mijloacelor financiare pentru tipărirea formularului ”Procesul-verbal cu privire la contravenție” și a registrelor (anexele nr.1-6 din Instrucțiune).
    5. Executarea prezentului ordin se pune în sarcina directorului general, directorilor generali adjuncți ai Biroului Național de Statistică, șefilor și șefilor adjuncți ai subdiviziunilor teritoriale ale Biroului Național de Statistică care vor asigura informarea colaboratorilor din subordinea sa despre prevederile prezentului ordin.
    6. Prezentul ordin și formularul Procesului-verbal cu privire la contravenție se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    DIRECTOR GENERAL
    AL BIROULUI NAȚIONAL DE STATISTICĂ                        Vitalie VALCOV

    Nr. 45. Chişinău, 19 iunie 2017.


    anexa nr.1