DPO231/2017
ID intern unic:  370790
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 231
din  20.06.2017
privind conferirea „Ordinului de Onoare”
domnului Artur MICHALSKI
Publicat : 30.06.2017 în Monitorul Oficial Nr. 216-228     art Nr : 355
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - În semn de profundă gratitudine pentru contribuția substanțială la dezvoltarea și consolidarea relațiilor de prietenie și colaborare moldo-polone, domnului Artur MICHALSKI, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Polonia în Republica Moldova, i se conferă „Ordinul de Onoare”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                                Igor DODON

    Nr. 231-VIII. Chişinău, 20 iunie 2017.