HGO457/2017
ID intern unic:  370805
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 457
din  21.06.2017
privind aprobarea proiectului legii contabilității
Publicat : 30.06.2017 în Monitorul Oficial Nr. 216-228     art Nr : 458
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă şi se prezintă Parlamentului spre examinare proiectul legii contabilității.

    PRIM-MINISTRU                                                      Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                     Octavian Armaşu
    Ministrul justiţiei                                                         Vladimir Cebotari

    Nr. 457. Chişinău, 21 iunie 2017.