HGM458/2017
ID intern unic:  370806
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 458
din  22.06.2017
pentru aprobarea responsabilităților entităților publice
privind seturile de date spaţiale
Publicat : 30.06.2017 în Monitorul Oficial Nr. 216-228     art Nr : 549
    MODIFICAT
   
HG242 din 24.04.19, MO148-158/26.04.19 art.273; în vigoare 26.04.19
    HG1143 din 21.11.18, MO13-21/18.01.19 art.7; în vigoare 18.01.19    NOTĂ:
    pe tot parcursul textului, cuvintele „Întreprinderea de Stat „Cadastru” se substituie cu cuvintele „Agenția Servicii Publice” prin HG242 din 24.04.19, MO148-158/26.04.19 art.273; în vigoare 26.04.19    În temeiul art. 5 alin. (3) din Legea nr. 254 din 17 noiembrie 2016 cu privire la infrastructura națională de date spațiale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 441-451, art. 887), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă responsabilitățile entităților publice privind seturile de date spaţiale (se anexează).
    2. Entitățile publice vizate:
    1) vor participa la instituirea și promovarea infrastructurii naționale de date spațiale prin acordarea accesului la seturile și serviciile de date spațiale deținute, precum și prin asigurarea descrierii acestora;
    2) vor asigura conținutul complet, calitatea și disponibilitatea datelor spațiale, a serviciilor de rețea și a metadatelor.

    PRIM-MINISTRU                                                      Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                     Octavian Calmîc

    Nr. 458. Chişinău, 22 iunie 2017.


Aprobate
prin Hotărîrea de Guvern nr.458
din 22 iunie 2017
 
RESPONSABILITĂȚILE

entităților publice privind seturile de date spaţiale

Nr. crt.

Denumirea seturilor de date spațiale conform anexelor nr. 1, 2 și 3 ale Legii nr. 254 din

17 noiembrie 2017

Entitățile publice responsabile de seturile de date spațiale

1.
Sisteme de coordonate de referinţă

Agenția Relații Funciare și Cadastru,        Întreprinderea de Stat „INGEOCAD”

2.

Sisteme de caroiaj geografic

Agenția Relații Funciare și Cadastru,        Întreprinderea de Stat „INGEOCAD”

3.
Denumiri geografice

Agenția Relații Funciare și Cadastru,        Întreprinderea de Stat „INGEOCAD”,

4.

Unităţi administrativ-teritoriale

Agenția Relații Funciare și Cadastru,        Agenția Servicii Publice

5.
Adrese

Agenția Relații Funciare și Cadastru,

Agenția Servicii Publice

6.
Terenuri

Agenția Relații Funciare și Cadastru, Agenția Servicii Publice

7.
Reţele de transport

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor, Întreprinderea de Stat „Administrația de Stat a Drumurilor”, Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova”, Întreprinderea de Stat  „MoldATSA, Ministerul Economiei și Infrastructurii

8.
Hidrografie

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului” (domeniul mediului),
Agenția ,,Apele Moldovei”,

9.

Arii naturale protejate de stat și zone de protecție

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”(domeniul mediului),
Agenția „Moldsilva”,

10.
Elevație

Agenția Relații Funciare și Cadastru,
Întreprinderea de Stat „INGEOCAD”

11.
Acoperire terestră

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”(domeniul mediului), Agenția „Moldsilva”

12.
Ortoimagini

Agenția Relații Funciare și Cadastru, Întreprinderea de Stat „INGEOCAD”

13.
Geologie

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”(domeniul mediului), Agenția pentru Geologie și Resurse Minerale

14.
Unităţi statistice

Biroul Național de Statistică

15.
Clădiri

Agenția Relații Funciare și Cadastru, Agenția Servicii Publice

16.
Soluri

Agenția Relații Funciare și Cadastru, Întreprinderea de Stat „Institutul de proiectări pentru organizarea teritoriului”,

17.
Categorii de terenuri

Agenția Relații Funciare și Cadastru, Întreprinderea de Stat „Institutul de proiectări pentru organizarea teritoriului”, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (domeniul agriculturii)

18.
Sănătate şi siguranţă umană

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale

19.

Servicii de utilităţi publice şi alte servicii publice

Autoritățile administraţiei publice locale

20.
Instalaţii de monitorizare a mediului

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”(domeniul mediului),
Serviciul Hidrometeorologic de Stat

21.

Instalaţii de producţie şi industriale

Ministerul Economiei,
Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”
(domeniul mediului)

22.

Instalaţii agricole şi pentru acvacultură

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (domeniul agriculturii)

23.

Repartizarea populaţiei, demografie

Biroul Național de Statistică

24.

Zone de administrare / reglementare şi unităţi de raportare

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (domeniul mediului)

25.
Zone de risc natural

Ministerul Afacerilor Interne,

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență,

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”(domeniul mediului),

Serviciul Hidrometeorologic de Stat

26.
Condiţii atmosferice

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”(domeniul mediului),

Serviciul Hidrometeorologic de Stat

27.

Caracteristici geografice meteorologice

Ministerul Agriculturii,

Dezvoltării Regionale și Mediului”(domeniul mediului), Serviciul Hidrometeorologic de Stat

28.
Regiuni biogeografice

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului,

Institutul de Ecologie și Geografie

29.
Habitate

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”(domeniul mediului),

Agenția „Moldsilva”

30.
Arealul speciilor
Agenția „Moldsilva”,

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (domeniul mediului)

31.
Resurse energetice

Ministerul Economiei, Agenția pentru Eficiență Energetică

32.
Resurse minerale

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”(domeniul mediului),

Agenția pentru Geologie și Resurse Minerale


    [Anexa modificată prin HG242 din 24.04.19, MO148-158/26.04.19 art.273; în vigoare 26.04.19]
    [Anexa modificată prin HG1143 din 21.11.18, MO13-21/18.01.19 art.7; în vigoare 18.01.19]