DCNH14/2017
ID intern unic:  370843
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
COMISIA NAȚIONALĂ DE HERALDICĂ
DECIZIE Nr. 14
din  02.05.2017
cu privire la înregistrarea drapelului Asociaţiei Obşteşti
„Marele Priorat al Ordinului Sfîntul Ioan din Ierusalim
– Cavaleri de Malta – Moldova” în Armorialul General
al Republicii Moldova
Publicat : 30.06.2017 în Monitorul Oficial Nr. 216-228     art Nr : 1204
    În temeiul prevederilor art. 6 alin. (8) din Legea cu privire la simbolurile publice,
    Comisia Națională de Heraldică  d e c i d e:
    Se înregistrează în Armorialul General al Republicii Moldova drapelul Asociaţiei Obşteşti „Marele Priorat al Ordinului Sfîntul Ioan din Ierusalim – Cavaleri de Malta – Moldova”, aprobat prin Decizia Consiliului de Administraţie al Asociaţiei nr. 03 din 23 martie 2017 (anexă).

    PREȘEDINTELE
    COMISIEI NAȚIONALE DE HERALDICĂ                      Corneliu POPOVICI

    Nr. 14-V.01. Chișinău, 2 mai 2017.


Anexă
la Decizia Comisiei Naționale de Heraldică
nr. 14-V.01 din 2 mai 2017

Drapelul
Asociaţiei Obşteşti „Marele Priorat al Ordinului Sfîntul Ioan
din Ierusalim – Cavaleri de Malta – Moldova”

Descriere
    Drapelul reprezintă o pînză rectangulară (10:21), tăiată în bandă, roşu şi negru, purtînd în mijloc o cruce de Malta (1/2 h) broşînd, albă.
Imagine