DPO234/2017
ID intern unic:  370868
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 234
din  22.07.2017
privind conferirea de distincții de stat unor militari din
Batalionul de Gardă al Ministerului Apărării
Publicat : 07.07.2017 în Monitorul Oficial Nr. 229-243     art Nr : 375
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru îndeplinirea ireproșabilă a datoriei de serviciu, contribuție la desfășurarea acțiunilor protocolare și înalt profesionalism, se conferă:
Ordinul „Credință Patriei” clasa I
    domnului
    Gheorghe BERCUȚA          - plutonier adjutant în rezervă;
Ordinul „Credință Patriei” clasa III
    domnului Vitalie JOSAN       - locotenent major;
Medalia „Meritul Militar”
    domnului Mihai RODICI       - plutonier
    doamnei Diana VERINGĂ    - plutonier major.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                       Igor DODON

    Nr. 234-VIII. Chişinău, 22 iunie 2017.