DPC244/2017
ID intern unic:  370871
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 244
din  26.06.2017
privind abrogarea Decretului Preşedintelui
Republicii Moldova nr. 1552-VII din 6 mai 2015
Publicat : 07.07.2017 în Monitorul Oficial Nr. 229-243     art Nr : 378     Data intrarii in vigoare : 26.06.2017
    În temeiul art. 94 alin. (1) din Constituția Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Art. 1. - Se abrogă Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 1552-VII din 6 mai 2015 privind constituirea Comisiei pentru elaborarea Strategiei securității naționale a Republicii Moldova.
    Art. 2. - Prezentul decret intră în vigoare la data semnării.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                         Igor DODON

    Nr.244-VIII. Chişinău, 26 iunie 2017.