DPO250/2017
ID intern unic:  370874
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 250
din  30.06.2017
privind numirea în funcție a unor judecători
Publicat : 07.07.2017 în Monitorul Oficial Nr. 229-243     art Nr : 381
    În temeiul art. 116 alin. (2) și (5) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 20 alin. (4) din Legea cu privire la statutul judecătorului,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Se numesc, prin transfer, în funcția de judecător următorii:
    MÎRA Ghenadie       -    la Judecătoria Anenii Noi
    POSTICĂ Aureliu    -    la Judecătoria Chișinău.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                                      Igor DODON

    Nr.250-VIII. Chişinău, 30 iunie 2017.