DPO251/2017
ID intern unic:  370875
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 251
din  30.06.2017
privind numirea în funcție a unor judecători
la Judecătoria Chișinău
Publicat : 07.07.2017 în Monitorul Oficial Nr. 229-243     art Nr : 382
    În temeiul art. 116 alin. (2) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 11 alin. (1) din Legea cu privire la statutul judecătorului,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Doamna Alina BRĂGARU, doamna Livia MITROFAN și domnul Petru HARMANIUC se numesc în funcția de judecător la Judecătoria Chișinău, pe un termen de cinci ani.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                         Igor DODON

    Nr.251-VIII. Chişinău, 30 iunie 2017.