DPO257/2017
ID intern unic:  370895
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 257
din  05.07.2017
privind conferirea „Ordinului de Onoare”
doamnei Ulrike KNOTZ
Publicat : 14.07.2017 în Monitorul Oficial Nr. 244-251     art Nr : 400
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - În semn de profundă gratitudine pentru contribuția substanțială la dezvoltarea și consolidarea relațiilor de prietenie și colaborare moldo-germane, doamnei Ulrike KNOTZ, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Federale Germania în Republica Moldova, i se conferă „Ordinul de Onoare”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                                Igor DODON

    Nr. 257-VIII. Chişinău, 5 iulie 2017.