LPC113/2017
ID intern unic:  370948
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 113
din  22.06.2017
pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 3 şi nr. 5 la
Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017 nr. 286/2016
Publicat : 21.07.2017 în Monitorul Oficial Nr. 253-264     art Nr : 414
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017 nr. 286/2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 472–477, art. 957) se modifică şi completează după cum urmează:
    1. Anexa nr. 3 punctul 1:
    subpunctul 1.6:
    textul „persoanelor supuse asigurării de stat obligatorii din bugetul de stat,” se exclude;
    în final se completează cu poziţia:
    „ – persoane fizice care desfăşoară activităţi independente în domeniul comerţului cu amănuntul, cu excepţia comerțului cu mărfuri supuse accizelor”;
    la subpunctul 1.7, textul „persoanelor supuse asigurării de stat obligatorii din bugetul de stat,” se exclude.
    2. Anexa nr. 5 se completează cu punctele 91) și 37) cu următorul cuprins:
    „91) indemnizaţia acordată militarilor care îndeplinesc serviciul prin contract, persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne şi ale sistemului penitenciar, ofiţerilor de protecţie şi colaboratorilor organelor de securitate a statului şi ai Centrului Naţional Anticorupţie la eliberarea din serviciu în conformitate cu art. 19 alin. (3) şi (5) din Legea nr. 162/2005 cu privire la statutul militarilor, art. 47 din Legea nr. 134/2008 cu privire la Serviciul de Protecţie şi Pază de Stat, art. 61 alin. (3), (4) şi (5) și art. 65 alin. (2) din Legea nr. 320/2012 cu privire la activitatea Poliţiei şi statutul poliţistului, art. 67 alin. (3), (4) şi (8) din Legea nr. 288/2016 privind funcţionarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, art. 28 alin. (5) din Legea nr. 1036/1996 cu privire la sistemul penitenciar, art. 54 din Legea nr. 170/2007 privind statutul ofiţerului de informaţii şi securitate, art. 51 din Legea nr. 283/2011 cu privire la Poliţia de Frontieră, art. 39 din Legea Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale nr. 93/2007 și art. 35 din Legea nr. 1104/2002 cu privire la Centrul Naţional Anticorupţie;”
    „37) drepturile băneşti aferente restituirii cheltuielilor şi plăţilor compensatorii ce ţin de executarea obligaţiilor de serviciu ale militarilor, efectivului de trupă şi corpului de comandă din organele apărării naţionale şi de ocrotire a normelor de drept, de securitate a statului şi de ordine publică, plătite din bugetul de stat, şi anume:
    a) solda militarilor în termen, a elevilor şi a cursanţilor (studenţilor) instituţiilor de învăţămînt din domeniul milităriei şi ai instituţiei de învăţămînt superior cu statut de mare unitate specială, în mărimile stabilite de Guvern;
    b) diurnele plătite conform actelor normative în vigoare;
    c) indemnizaţia unică, în mărimea stabilită de Guvern, acordată militarilor încadraţi în serviciul militar pe bază de contract, imediat după încheierea serviciului în termen şi numirea în funcţie;
    d) indemnizaţia de transfer, în mărimea stabilită de Guvern, acordată militarilor, efectivului de trupă şi corpului de comandă care îndeplinesc serviciul militar prin contract, în caz de transfer la un alt loc permanent de îndeplinire a serviciului militar care necesită mutarea într-o altă localitate;
    e) compensaţia bănească, echivalentă normelor de asigurare cu raţie alimentară şi echipament, în mărimea stabilită de Guvern;
    f) compensaţia bănească pentru închirierea spaţiului locativ;
    g) compensaţia bănească pentru procurarea sau construcţia unui spaţiu locativ;
    h) indemnizaţia unică, în mărimea stabilită de Guvern, plătită absolvenţilor instituţiilor de învăţămînt din domeniul milităriei şi ai instituţiei de învăţămînt superior cu statut de mare unitate specială;
    i) indemnizaţia lunară, în mărimea stabilită de Guvern, acordată rezerviştilor, militarilor în rezervă chemaţi la cantonamente şi cetăţenilor încorporaţi pentru pregătirea militară obligatorie;
    j) indemnizaţia lunară corespunzătoare categoriei de salarizare pentru efectivul de trupă şi corpul de comandă al instituţiilor penitenciare din municipiul Bender, precum şi pentru colaboratorii detaşaţi la aceste instituţii.”

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                              Andrian CANDU

    Nr. 113. Chișinău, 22 iunie 2017.