OMFC113/2017
ID intern unic:  371010
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 113
din  01.08.2017
cu privire la modificarea termenelor de prezentare
a rapoartelor financiare pe  semestrul I al anului 2017
Publicat : 11.08.2017 în Monitorul Oficial Nr. 289-300     art Nr : 1513     Data intrarii in vigoare : 01.08.2017
    În conformitate cu prevederile art.74 din Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 2014, art.28 din Legea privind finanţele publice locale nr.397-XV din 16 octombrie 2003, art.38 din Legea contabilităţii nr.113-XVI din 27 aprilie 2007,
ORDON:
    1. În Ordinul ministrului finanţelor nr.104 din 4 iulie 2017 „Cu privire la aprobarea termenelor de prezentare a rapoartelor financiare pe semestrul I şi 9 luni ale anului 2017”, Anexa nr.1 și  Anexa nr.2  se modifică și se substituie cu  Anexa nr.1 și Anexa nr.2 la prezentul ordin.
    2. Prezentul ordin intră în vigoare din data semnării și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    VICEMINISTRUL FINANȚELOR                                Maria CĂRĂRUŞ

    Nr. 113. Chişinău, 1 august 2017.


    anexa nr.1

    anexa nr.2