DPO338/2017
ID intern unic:  371064
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 338
din  15.08.2017
privind conferirea „Ordinului de Onoare”
domnului Pirkka TAPIOLA
Publicat : 25.08.2017 în Monitorul Oficial Nr. 316-321     art Nr : 555
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - În semn de profundă gratitudine pentru sprijinul constant acordat Republicii Moldova în procesul de punere în aplicare a reformelor, pentru eforturile susținute în promovarea valorilor democratice și activitate intensă în vederea sporirii prestigiului țării pe arena internaţională, domnului Pirkka TAPIOLA, Șef al Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, i se conferă „Ordinul de Onoare”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                               Igor DODON

    Nr. 338-VIII. Chişinău, 15 august 2017.