DPO348/2017
ID intern unic:  371154
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 348
din  24.08.2017
privind conferirea „Ordinului Republicii”
unor participanți la operațiunea Iași-Chișinău
Publicat : 01.09.2017 în Monitorul Oficial Nr. 322-328     art Nr : 559
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - În semn de înaltă recunoștință și apreciere a meritelor deosebite față de stat, pentru contribuție substanțială la consolidarea mișcării veteranilor, activitate intensă în educarea tinerei generații în spiritul patriotismului și cu prilejul aniversării a 73-a a eliberării Moldovei de sub ocupația fascistă, se conferă „Ordinul Republicii” următorilor veterani:
    ALEXANDROV Nicolai        GAVLINSCHI Timofei
    BELISKAIA Lidia                  LEVIN Alexandr.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                               Igor DODON

    Nr. 348-VIII. Chişinău, 24 august 2017.