DPO353/2017
ID intern unic:  371159
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 353
din  27.08.2017
privind conferirea de distincții de stat
Publicat : 01.09.2017 în Monitorul Oficial Nr. 322-328     art Nr : 564
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru merite deosebite față de stat, muncă îndelungată și prodigioasă în diverse domenii, înalte calități profesionale și activitate intensă pe tărîm social, se conferă:
„Ordinul Republicii”
    domnului
    Victor BORȘEVICI     - doctor habilitat în științe tehnice, profesor universitar,
                                          publicist
    domnului
    Dumitru BRAGHIȘ      - ex-Prim-ministru
    domnului
    Victor GAICIUC         - președinte al Uniunii Ofițerilor din Republica Moldova;
„Ordinul de Onoare”
    domnului
    Ion TOMAI                  - director al Societății cu Răspundere Limitată
                                            „Inatol-Agro”, raionul Ocnița
Ordinul „Gloria Muncii”
    domnului
    Nicolai CURTEV          - docent interimar la Universitatea de Stat din Taraclia
                                            „Grigore Țamblac”
    domnului
    Boris GAINA                -  membru titular al Academiei de Științe a Moldovei
    domnului
    Valentin TOFANCIUC  - agronom la Societatea cu Răspundere Limitată
                                            „AMG Kernel”, orașul Soroca.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                   Igor DODON

    Nr. 353-VIII. Chişinău, 27 august 2017.