LPO137/2017
ID intern unic:  371223
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 137
din  13.07.2017
pentru ratificarea Acordului de avans dintre Republica
Moldova şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie
şi Dezvoltare pentru pregătirea proiectului propus
„Modernizarea serviciilor guvernamentale”
Publicat : 18.08.2017 în Monitorul Oficial Nr. 301-315     art Nr : 517
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. 1. – Se ratifică Acordul de avans dintre Republica Moldova şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare în valoare de 1753220,85 dolari SUA pentru pregătirea proiectului propus „Modernizarea serviciilor guvernamentale”, semnat la Chişinău la 4 mai 2017.
    Art. 2. – Guvernul va întreprinde măsurile necesare pentru realizarea prevederilor acordului nominalizat.
    Art. 3. – Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene va notifica Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare despre ratificarea acordului menționat.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                      Andrian CANDU

    Nr. 137. Chişinău, 13 iulie 2017.


    acord_ro

    acord_eng