HGC705/2017
ID intern unic:  371297
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 705
din  06.09.2017
cu privire la crearea Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică
şi reorganizarea unor persoane juridice
Publicat : 06.09.2017 în Monitorul Oficial Nr. 329     art Nr : 809
    În temeiul prevederilor art. XXVII alin. (4) liniuţa a doua din Legea nr. 230 din 23 septembrie 2016 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 369-378, art. 755), ale art. 14 alin. (7) din Legea nr. 98 din 4 mai 2012 privind administrația publică centrală de specialitate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 160-164, art. 537), cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 181-184, art. 595), cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 16 din Legea nr. 10-XVI din 3 februarie 2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.67, art.183), cu modificările și completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se acceptă propunerea Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale privind crearea Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică, în calitate de autoritate administrativă în subordinea Ministerului Sănătății, Muncii şi Protecţiei Sociale, cu statut de persoană juridică, prin fuziunea (prin contopirea) următoarelor autorităţi:
    1) Consiliul Naţional de Evaluare şi Acreditare în Sănătate;
    2) Centrul Naţional de Management în Sănătate;
    3) Centrul Naţional de Sănătate Publică;
    4) Centrul de sănătate publică, mun. Chișinău;
    5) Centrul de sănătate publică, mun. Bălţi;
    6) Centrul de sănătate publică, r-nul Anenii Noi;
    7) Centrul de sănătate publică, r-nul Basarabeasca;
    8) Centrul de sănătate publică, r-nul Briceni;
    9) Centrul de sănătate publică, r-nul Cahul;
    10) Centrul de sănătate publică, r-nul Cantemir;
    11) Centrul de sănătate publică, r-nul Călăraşi;
    12) Centrul de sănătate publică, r-nul Căuşeni;
    13) Centrul de sănătate publică, r-nul Cimişlia;
    14) Centrul de sănătate publică, r-nul Criuleni;
    15) Centrul de sănătate publică, r-nul Donduşeni;
    16) Centrul de sănătate publică, r-nul Drochia;
    17) Centrul de sănătate publică, r-nul Edineţ;
    18) Centrul de sănătate publică, r-nul Făleşti;
    19) Centrul de sănătate publică, r-nul Floreşti;
    20) Centrul de sănătate publică, r-nul Glodeni;
    21) Centrul de sănătate publică, r-nul Hînceşti;
    22) Centrul de sănătate publică, r-nul Ialoveni;
    23) Centrul de sănătate publică, r-nul Leova;
    24) Centrul de sănătate publică, r-nul Nisporeni;
    25) Centrul de sănătate publică, r-nul Ocniţa;
    26) Centrul de sănătate publică, r-nul Orhei;
    27) Centrul de sănătate publică, r-nul Rezina;
    28) Centrul de sănătate publică, r-nul Rîşcani;
    29) Centrul de sănătate publică, r-nul Sîngerei;
    30) Centrul de sănătate publică, r-nul Soroca;
    31) Centrul de sănătate publică, r-nul Străşeni;
    32) Centrul de sănătate publică, r-nul Şoldăneşti;
    33) Centrul de sănătate publică, r-nul Ştefan Vodă;
    34) Centrul de sănătate publică, r-nul Taraclia;
    35) Centrul de sănătate publică, r-nul Teleneşti;
    36) Centrul de sănătate publică, r-nul Ungheni;
    37) Centrul de sănătate publică, r-nul Ceadîr-Lunga;
    38) Centrul de sănătate publică, r-nul Comrat;
    39) Centrul de sănătate publică, r-nul Vulcăneşti.
    2. Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică este succesorul de drepturi şi obligaţii al autorităţilor indicate la pct. 1.
    3. Personalul angajat al autorităţilor numite la pct. 1 se transferă în Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică, cu respectarea prevederilor legislaţiei muncii.
    4. Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale:
    1) în termen de pînă la 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei hotărîri, va crea comisia de reorganizare a autorităţilor nominalizate la pct. 1 şi va asigura organizarea şi desfăşurarea primei ședințe a comisiei;
    2) în termen de pînă la 2 luni şi 7 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărîri:
    a) va asigura, prin intermediul comisiei de reorganizare, fuziunea autorităţilor numite la pct. 1 conform prevederilor Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 901 din 31 decembrie 2015 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 1, art. 2), cu modificările şi completările ulterioare;
    b) va asigura elaborarea structurii organizatorice a Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică, astfel încît aceasta:
    să cuprindă consiliul de soluționare a disputelor, conform prevederilor art. 30 alin. (5) din Legea nr. 131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător;
    să includă subdiviziuni responsabile de analiza şi evaluarea riscurilor şi planificarea controalelor, siguranţa ocupaţională şi protecţia consumatorilor;
    c) va prezenta Guvernului spre aprobare:
    Regulamentul Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică, precum şi modificările la celelalte acte normative care reglementează activitatea acesteia şi care necesită a fi ajustate în conformitate cu reorganizările propuse de prezenta hotărîre;
    Structura şi efectivul-limită ale Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică.
    5. În termen de 10 zile lucrătoare de la aprobarea structurii şi efectivului-limită ale Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică, conducătorul acesteia va aproba şi va înregistra statele de personal.
    6. După intrarea în vigoare a prezentei hotărîri, personalul autorităţilor va fi preavizat referitor la reorganizare şi transfer, conform prevederilor legislaţiei muncii.
    Disponibilizarea salariaţilor care refuză transferul la Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică se va efectua în conformitate cu legislaţia muncii în vigoare.
    7. Agenţia Servicii Publice va opera modificările necesare în documentele cadastrale, la cererea titularului de drept, în conformitate cu prevederile prezentei hotărîri.
    8. Din anexa nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 71 din 23 ianuarie 2013 „Cu privire la aprobarea Regulamentului, structurii şi efectivului-limită ale Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 18-21, art. 109), cu modificările și completările ulterioare, poziţia „Inspectoratul farmaceutic şi dispozitivelor medicale” se exclude.
    9. Responsabilitatea şi răspunderea pentru executarea în modul şi în termenele stabilite de prezenta hotărîre le poartă conducerea Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale şi conducerea autorităţilor nominalizate la pct. 1.

    PRIM-MINISTRU                                                         Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei
    şi infrastructurii                                                              Octavian Calmîc
    Ministrul sănătăţii, muncii
    şi protecţiei sociale                                                         Stela Grigoraş

    Nr. 705. Chişinău, 6 septembrie 2017.