DPO358/2017
ID intern unic:  371339
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 358
din  30.08.2017
privind conferirea de distincții de stat
unui grup de militari ai Armatei Naționale

Publicat : 08.09.2017 în Monitorul Oficial Nr. 330-334     art Nr : 569
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru îndeplinirea ireproşabilă a datoriei de serviciu, contribuţie la asigurarea pregătirii unităţilor şi subunităţilor și înalt profesionalism, se conferă:
Ordinul „Credință Patriei” clasa III
    domnului
    Vladimir TROFIMOV    -    colonel;
Medalia „Meritul  Militar”
    domnului
    Sergiu BANARU           -    maior
    domnului
    Ivan CERCAS                -    plutonier adjutant
    domnului
    Andrei COJOCARU      -    plutonier major
    domnului
    Vadim CUȘNIR             -    căpitan
    domnului
    Alexandru GANGAN     -    locotenent major
    domnului
    Valentin STATI               -    maior.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                            Igor DODON

    Nr. 358-VIII. Chişinău, 30 august 2017.