DPO361/2017
ID intern unic:  371342
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 361
din  03.09.2017
privind conferirea de distincții de stat
unor veterani ai Armatei Naționale
Publicat : 08.09.2017 în Monitorul Oficial Nr. 330-334     art Nr : 572
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru contribuție la consolidarea Armatei Naționale, merite în dezvoltarea mișcării de veterani și participare activă la educarea militaro-patriotică a tinerei generații, se conferă:
Ordinul „Credință Patriei” clasa I
    domnului
    Ion BABAN                             - colonel în rezervă
    domnului
    Vergil BOTNAREVSCHI        - colonel în rezervă
    domnului
    Veaceslav ZELENEȚCHI         - locotenent-colonel în rezervă;
Ordinul „Credință Patriei” clasa II
    domnului
    Constantin CONSTANTINOV - locotenent-colonel în rezervă;
Ordinul „Credință Patriei” clasa III
    domnului
    Vitalie DURBALOV                  - colonel în rezervă;
Medalia „Meritul Militar”
    domnului
    Veaceslav IAȚUN                     - colonel în rezervă.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                                   Igor DODON

 Nr. 361-VIII. Chişinău, 3 septembrie 2017.