DPO362/2017
ID intern unic:  371343
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 362
din  03.09.2017
privind conferirea de distincţii de stat unui grup de lucrători
din complexul de gospodărire a gazelor
Publicat : 08.09.2017 în Monitorul Oficial Nr. 330-334     art Nr : 573
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru muncă îndelungată și prodigioasă în ramura gazificării, contribuție la asigurarea livrărilor fiabile de gaze naturale către consumatori și înalt profesionalism, se conferă:
Ordinul „Gloria Muncii”
    domnului
    Iacov CAZACU     - vicepreședinte al Consiliului de Administrație al Societății
                                      pe Acțiuni „Moldovagaz”;
Medalia „Meritul Civic”
    domnului
    Iurie CONEA         -  electrogazosudor la Societatea cu Răspundere Limitată
                                      „Moldovatransgaz”, sectorul Drochia
    domnului
    Piotr CIVGA           -  electrogazosudor la Societatea cu Răspundere Limitată
                                       „Moldovatransgaz”, sectorul Vulcănești.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                           Igor DODON

    Nr. 362-VIII. Chişinău, 3 septembrie 2017.