DPO363/2017
ID intern unic:  371344
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 363
din  04.09.2017
privind conferirea de distincţii de stat unor colaboratori
ai Serviciului Vamal
Publicat : 08.09.2017 în Monitorul Oficial Nr. 330-334     art Nr : 574
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru merite în asigurarea securității economice a statului și contribuție la perfecționarea controlului vamal și la fluidizarea traficului de mărfuri și călători, se conferă:
Ordinul „Credinţă Patriei” clasa III
    domnului
    Veaceslav JURAVELI     -    șef adjunct al Biroului Vamal Nord
    domnului
    Victor POPOVICI          -    șef al Centrului Chinologic;
Medalia „Meritul Militar”
    domnului
    Adrian MORĂRESCU    -    șef de direcție;
Medalia „Meritul Civic”
    doamnei
    Emilia CAINAREAN       -    șef al Laboratorului Vamal.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                              Igor DODON

    Nr. 363-VIII. Chişinău, 4 septembrie 2017.