HGM552/2017
ID intern unic:  371386
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 552
din  12.07.2017
pentru aprobarea Cerințelor minime
de securitate privind exploatarea sistemelor
de distribuție a gazelor combustibile naturale
Publicat : 21.07.2017 în Monitorul Oficial Nr. 253-264     art Nr : 649
    MODIFICAT  
    HG1088 din 18.12.17, MO440/20.12.17 art.1212


    În vederea executării prevederilor art. 7 alin. (1) al Legii nr. 116 din 18 mai 2012 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 40-49, art. 83) și ale art. 4 al Legii nr. 108 din 27 mai 2016 cu privire la gazele naturale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 193-203, art. 415), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Cerințele minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale (se anexează).
    2. Ministerul Economiei și Infrastructurii, Agenția pentru Supraveghere Tehnică, instituțiile publice de profil, centrele specializate de instruire şi agenţii economici care desfăşoară activităţi în domeniul securităţii industriale vor întreprinde acţiunile necesare pentru asigurarea implementării prevederilor prezentei hotărîri.
    [Pct.2 modificat prin HG1088 din 18.12.17, MO440/20.12.17 art.1212]
    3. Ministerul Economiei și Infrastructurii, în termen de 3 luni, va aduce actele normative departamentale în concordanță cu prevederile prezentei hotărîri.
    [Pct.3 modificat prin HG1088 din 18.12.17, MO440/20.12.17 art.1212]
    4. Pînă la aducerea legislației în concordanță cu prezenta hotărîre, actele normative departamentale vor fi aplicate în măsura în care nu contravin prezentei hotărîri.
    5. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Economiei și Infrastructurii.
    [Pct.5 modificat prin HG1088 din 18.12.17, MO440/20.12.17 art.1212]
    PRIM-MINISTRU                                                Pavel FILIP
    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                Octavian Calmîc

    Nr. 552. Chşinău, 12 iulie 2017.

    cerințe
[cerințe modificate prin HG1088 din 18.12.17, MO440/20.12.17 art.1212]