HGC571/2017
ID intern unic:  371402
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 571
din  19.07.2017
cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului
nr. 397 din 31 mai 2011
Publicat : 21.07.2017 în Monitorul Oficial Nr. 253-264     art Nr : 664
    În temeiul Legii nr.98 din 4 mai 2012 privind administraţia publică centrală de specialitate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012,  nr.160-164, art.537), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. În secţiunea II din anexa nr.3 la Hotărîrea Guvernului nr.397 din 31 mai 2011 „Pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.95, art.458), cu modificările şi completările ulterioare, poziţia 13 va avea următorul cuprins:
    „13. Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”.
    2. Ministerul Sănătăţii va aduce actele sale departamentale în concordanţă cu prevederile prezentei hotărîri.

    PRIM-MINISTRU                                                             Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul sănătăţii                                                               Ruxanda Glavan

    Nr. 571. Chişinău, 19 iulie 2017.