OMFC94/2017
ID intern unic:  371410
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 94
din  19.06.2017
privind abrogarea Instrucţiunii Ministerului Finanţelor
cu privire la modul de calculare şi achitare a accizelor
nr.03 din 16 august 2002
Publicat : 21.07.2017 în Monitorul Oficial Nr. 253-264     art Nr : 1285
ÎNREGISTRAT:
Ministerul Justiţiei
nr.  1236 din 14 iulie 2017
Ministru __________Vladimir Cebotari


    În scopul eficientizării administrării fiscale la compartimentul accize,
ORDON:
    Se abrogă Instrucţiunea Ministerului Finanţelor cu privire la modul de calculare şi achitare a accizelor (elaborată în baza titlului IV din Codul fiscal „Accizele” adoptat prin Legea Republicii Moldova nr.1053-XIV din 16 iunie 2000 şi a Legii pentru punerea în aplicare a titlului IV din Codul fiscal nr.1054-XIV din 16 iunie 2000 (Monitorul Oficial, 2 noiembrie 2000, nr. 139-140) cu modificările introduse prin Legile Republicii Moldova nr. 1440-XIV din 28 decembrie 2000, nr.494-XV din 4 octombrie 2001 şi nr.646-XV din 16 noiembrie 2001) nr.03 din 16 august 2002, înregistrată la Ministerul Justiţiei cu numărul 289 din 23 august 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.144-145, art.323).

    MINISTRUL FINANȚELOR                                     Octavian ARMAȘU

    Nr. 94. Chişinău, 19 iunie 2017.