DPO368/2017
ID intern unic:  371421
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 368
din  08.09.2017
privind numirea în funcție a unor președinți
ai instanțelor judecătorești
Publicat : 15.09.2017 în Monitorul Oficial Nr. 335-339     art Nr : 580
    În temeiul art. 116 alin. (3) și (5) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 16 alin. (3) din Legea privind organizarea judecătorească,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Se numesc în funcție, pe un termen de patru ani, următorii:
    MÎRA Ghenadie    - președinte al Judecătoriei Anenii Noi
    NOGAI Vasile      - președinte al Judecătoriei Drochia.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                      Igor DODON

    Nr. 368-VIII. Chişinău, 8 septembrie 2017.