DPO369/2017
ID intern unic:  371422
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 369
din  08.09.2017
privind numirea în funcție a unui judecător
Publicat : 15.09.2017 în Monitorul Oficial Nr. 335-339     art Nr : 581
    În temeiul art. 116 alin. (2) din Constituţia Republicii Moldova şi  al  art.11 alin. (1) din Legea cu privire la statutul judecătorului,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Doamna Lilia DAȘCHEVICI se numește în funcția de judecător pînă la atingerea plafonului de vîrstă.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                       Igor DODON

    Nr. 369-VIII. Chişinău, 8 septembrie 2017.