DPO372/2017
ID intern unic:  371425
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 372
din  11.09.2017
privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii”
domnului Vladimir CARPOV
Publicat : 15.09.2017 în Monitorul Oficial Nr. 335-339     art Nr : 584
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru muncă îndelungată și prodigioasă în domeniul transportului naval, contribuție la transportarea pasagerilor şi a mijloacelor de transport peste bazinul de acumulare Dubăsari și activitate managerială intensă, domnului Vladimir CARPOV, administrator al Întreprinderii de Stat „Bacul  Molovata”, i se conferă Ordinul „Gloria  Muncii”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                                  Igor DODON

    Nr. 372-VIII. Chişinău, 11 septembrie 2017.