OMFC119/2017
ID intern unic:  371452
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 119
din  04.09.2017
privind modificarea Ordinului nr.104 din 4 iulie 2017
„Cu privire la aprobarea termenelor de prezentare a rapoartelor
financiare pe semestrul I și 9 luni ale anului 2017”
Publicat : 15.09.2017 în Monitorul Oficial Nr. 335-339     art Nr : 1733     Data intrarii in vigoare : 04.09.2017
    În conformitate cu prevederile art.74 din Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 2014, art.28 din Legea privind finanţele publice locale nr.397-XV din 16 octombrie 2003, art.38 din Legea contabilităţii nr.113-XVI din 27 aprilie 2007,
ORDON:
    1. În denumirea ordinului ministrului finanţelor nr.104 din 4 iulie 2017 și pe tot parcursul textului ordinului dat, sintagma „pe semestrul I şi 9 luni ale anului 2017” se substituie cu sintagma „pe semestrul I al anului 2017”.
    2. Anexa nr.1 și Anexa nr.2 se substituie cu Anexa nr.1 și Anexa nr.2 la prezentul ordin.
    3. Prezentul ordin intră în vigoare la data semnării și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    MINISTRUL FINANȚELOR                                   Octavian ARMAȘU

    Nr. 119. Chişinău, 4 septembrie 2017.


    anexa nr.1

    anexa nr.2