OMF120/2017
ID intern unic:  371454
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 120
din  04.09.2017
cu privire la aprobarea termenului de prezentare a
rapoartelor financiare pe 9 luni ale anului 2017
Publicat : 15.09.2017 în Monitorul Oficial Nr. 335-339     art Nr : 1734     Data intrarii in vigoare : 04.09.2017
    În conformitate cu prevederile art.74 din Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 2014 și art.38 din Legea contabilităţii nr.113-XVI din 27 aprilie 2007,
ORDON:
    1. Se aprobă termenul de prezentare la Ministerul Finanțelor a rapoartelor financiare pe 9 luni ale anului 2017 de către Casa Națională de Asigurări Sociale și Compania Naţională de Asigurări în Medicină – 3 noiembrie 2017.
    2. Prezentul ordin intră în vigoare la data semnării și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    MINISTRUL FINANȚELOR                                        Octavian ARMAȘU

    Nr. 120. Chişinău, 4 septembrie 2017.