OMAI118/2017
ID intern unic:  371457
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
ORDIN Nr. 118
din  05.05.2017
cu privire la aprobarea formularului chitanţei de încasare
a amenzii la locul constatării contravenţiei
Publicat : 15.09.2017 în Monitorul Oficial Nr. 335-339     art Nr : 1737
COORDONAT:
Ministrul Finanţelor
_______ Octavian ARMAŞU    În temeiul pct.31 din Hotărîrea Guvernului nr.294 din 17 martie 1998 „Cu privire la executarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr.406-II din 23 decembrie 1997” și în conformitate cu pct.11 subpct.10) din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.778 din 27 noiembrie 2009,
ORDON:
    1. Se aprobă:
    1) Formularul chitanţei de încasare a amenzii la locul constatării contravenţiei, conform anexei nr.1;
    2) Instrucţiunea privind modul de completare a chitanţei de încasare a amenzii la locul constatării contravenţiei, conform anexei nr.2.
    2. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    3. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina domnului Dorin Purice, viceministru al afacerilor interne.

    MINISTRUL AFACERILOR INTERNE                         Alexandru JIZDAN

    Nr. 118. Chişinău, 5 mai 2017.


    anexa nr.1

    anexa nr.2