HPO189/2017
ID intern unic:  371706
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
HOTĂRÎRE Nr. 189
din  21.07.2017
pentru aprobarea listei ministerelor
Publicat : 28.07.2017 în Monitorul Oficial Nr. 265-273     art Nr : 444     Data intrarii in vigoare : 21.07.2017
    În temeiul art. 107 din Constituția Republicii Moldova și al art. 10 alin. (4) din Legea nr. 136/2017 cu privire la Guvern, precum și în contextul necesității realizării Programului de activitate al Guvernului, aprobat prin Hotărîrea Parlamentului nr. 1/2016,
    Parlamentul adoptă prezenta hotărîre.
    Art. 1. – Se aprobă lista ministerelor după cum urmează:
    Ministerul Economiei și Infrastructurii
    Ministerul Finanțelor
    Ministerul Justiției
    Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene
    Ministerul Afacerilor Interne
    Ministerul Apărării
    Ministerul Educației, Culturii și Cercetării
    Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale
    Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.
    Art. 2. – În conformitate cu art. 1:
    – Ministerul Economiei va prelua domeniile de activitate ale Ministerului Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor și ale Ministerului Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, precum și domeniul construcții al Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, cu modificarea denumirii în Ministerul Economiei și Infrastructurii;
    – Ministerul Culturii va prelua domeniile de activitate ale Ministerului Educației, ale Ministerului Tineretului și Sportului și domeniul de cercetare al Academiei de Științe a Moldovei, cu modificarea denumirii în Ministerul Educației, Culturii și Cercetării;
    – Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei va prelua domeniile de activitate ale Ministerului Sănătății, cu modificarea denumirii în Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale;
    – Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor va păstra domeniul dezvoltării regionale și va prelua domeniile de activitate ale Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare și ale Ministerului Mediului, cu modificarea denumirii în Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.
    Art. 3. – Guvernul, în termen de 3 luni:
    – va reorganiza structura organelor centrale de specialitate ale administrației publice conform prevederilor prezentei hotărîri;
    – va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislației în vigoare în concordanță cu noua structură a organelor centrale de specialitate ale administrației publice;
    – va aduce actele sale normative în concordanță cu prezenta hotărîre.
    Art. 4. – Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                             Andrian CANDU

    Nr. 189 Chişinău, 21 iulie 2017.